جنگ

جنگ اصلاً پیروز ندارد

شعار سال: سه ماه پیش از آغاز رسمی جنگ بود که بهرام محمدی‌فرد، عکاس روزنامه جمهوری اسلامی، به‌همراه یک خبرنگار برای تهیه گزارشی مصور و مکتوب به خرمشهر اعزام می‌شود. تصاویر ثبت شده در ذهن این عکاس جنگ که واپسین روزهای دفاع جانانه مردم خرمشهر از خانه و ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار