آزادسازی

آزادسازی خرمشهر محصول مقاومت و پیروزی در تقابل اراده‌ها بود

ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: آزادسازی خرمشهر اوج اقتدار ملی و محصول مقاومت، همبستگی و پیروزی در تقابل اراده‌ها بود.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار