نامه

نامه سه اتحادیه بزرگ کشور در حمایت از امیر سرلشگر موسوی

سه اتحادیه بزرگ کشور در نامه ای به حمایت خود از پاسخ قاطعانه فرمانده کل ارتش ایران اسلامی به برخی از این حاشیه سازی ها پرداختند. شعارسال:سه اتحادیه بزرگ کشور در نامه ای به حمایت خود از پاسخ قاطعانه فرمانده کل ارتش ایران اسلامی به برخی از این حاشیه سا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار