سهمیه

سهمیه ورود خبرنگاران به محدوده طرح ترافیک روزانه می شود

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور درباره مقررات جدید ورود شهروندان تهرانی به محدوده طرح ترافیک گفت: سهمیه خبرنگاران برای ورود به محدوده ترافیک محفوظ است ولی روزانه خواهد شد. شعار سال: سید محمد علی افشانی روز چهارشنبه در جمع خبرنگارا ...
همین

همین که اینجا چند نفری نق ونوق می‌کند، تمام رسانه‌ها بسیج می‌شوند و صحنه‌سازی می‌کنند

چند روزی است که امریکا به هم ریخته است، اما همین که اینجا چند نفری نق ونوق می‌کند، تمام رسانه‌ها بسیج می‌شوند و صحنه‌سازی می‌کنند. شعارسال:رئیس پلیس پایتخت با اشاره به ناآرامی های اخیر تهران به گزارش مسئولان اطلاعاتی تهران بزرگ اشاره کرد و گفت: دشمن ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار