انهدام

انهدام دو موشک اسرائیلی توسط سامانه دفاع هوایی سوریه

برخی از رسانه های اسرائیلی از تجاوز هوایی اسرائیل به اهدافی در نزدیکی دمشق خبر دادند. شعارسال:برخی از رسانه های اسرائیلی از تجاوز هوایی اسرائیل به اهدافی در نزدیکی دمشق خبر دادند. به نقل از المیادین، صدای انفجاری در منطقه صنعتی شهرک«الکسوه» در جنوب د ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار