می‌توان

می‌توان ارتش را به‌عنوان الگو و اسوه معرفی کرد

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: امروز می‌توان ارتش را به‌عنوان الگو، سرمشق و اسوه به دیگران معرفی کرد.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار