تشدید

تشدید مبارزه با قاچاق در دستور کار مرزبانان

ایلنا: فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه تشدید مبارزه با قاچاق در دستور کار مرزبانان است، گفت: آشنایی مرزنشینان با قوانین و مقررات مرزی برای کاهش جرایم… ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار