خلاء

خلاء امکانات و اعتبارات در مرزها با ایثارگری مرزبانان پوشش داده می‌شود/ لزوم تامین خانه سازمانی برای مرزداران

ایلنا: فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه خلاء امکانات و اعتبارات در مرزها با ایثارگری مرزبانان پوشش داده می‌شود، گفت: معتقدم با توجه به مخاطرات و تهدیدهایی که در… ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار