چند

چند و چون طرح جدید برای سربازی

از آنجاییکه این نقد جدی وجود دارد که کلا نظام سربازی کنار گذاشته شود، برخی از افراد برای حفظ این نظام طرح‌های دیگری ارائه می‌دهند، طرح آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای سربازان در این قالب مطرح است. شعارسال : فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان ستادکل نیرو‌ه ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار