انفجار

انفجار تانکر حامل قیر در اصفهان

ایلنا: فرمانده انتظامی شهرستان "اصفهان" از انفجار یک تانکر قیر حین جوشکاری آن و فوت یک نفر خبر داد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار