پیام

پیام صریح سردار سلیمانی به فرمانده ارتش ترکیه/ قاسم سلیمانی از هجوم ترکیه و ‏کیفیت تحرکات ارتش ترکیه ناراضی است

الدیار چاپ بیروت نوشت: پس از پیروزی ارتش سوریه بر تکفیریها در پایگاه ابو الضهور، سردار قاسم سلیمانی مدتی در این ‏منطقه ماند؛ اما به نظر می رسد وی از تحرکات ارتش ترکیه و اشغال اراضی سوریه بدون هماهنگی ‏نظامی با ایران و نظام سوریه، ناخشنود است.‏ شعارسا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار