سفیر:

سفیر: این افراد از طرفداران فرقه شیرازی هستند/ سخنگوی وزارت خارجه: سفارت اشغال نشده بود / تماس عراقچی با سفیر انگلیس

این افراد که تصاویر آیت الله سید صادق شیرازی و سید حسین شیرازی را در دست دارند، وابسته به گروهی با عنوان هیات «خدام المهدی» هستند که در حومه لندن فعالیت دارند. شعارسال: دقایقی پیش سفارت ایران در لندن مورد حمله تعدادی از افراد ناشناس قرار گرفت.  خبرگز ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار