مشمولان

مشمولان کدام خانواده‌ها از سربازی رفتن معاف شدند؟

نمایندگان موادی از لایحه حقوق افراد دارای معلولیت را مصوب کردند. شعارسال : نمایندگان در جلسه علنی روزچهارشنبه (۶دی) قوه مقننه در جریان رسیدگی به لایحه حقوق افراد دارای معلولیت ماده ۲۶ این لایحه را تصویب کردند. در ماده ۲۶ این لایحه آمده است:پنجاه‌درصد ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار