جزئیات

جزئیات مهارت‌آموزی ویژه سربازان اعلام شد/ طراحی سامانه سرباز ماهر

فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی سربازان نیروهای مسلح جزئیات مهارت‌آموزی سربازان نیروهای مسلح را با همکاری دو دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای تشریح کرد. شعارسال:فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی سربازان نیروهای مسلح جزئیات مهارت‌آموزی سربازان نیروهای مسلح ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار