بررسی

بررسی نقش حضور مدافعان حرم از بوکمال تا موصل

حضور مستشاری نیروهای نظامی در درگیری های یک سال اخیر منطقه معادلات از پیش طراحی شده آمریکایی ـ صهیونیستی منطقه را به شکل قابل توجهی تغییر داد و سلطه استکبار بر خاورمیانه را درهم شکسته است . شعارسال:انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدا امر حامی مسضعفین ج ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار