۱۰

۱۰ حقیقتی که اعتماد شما را به سازمان سیا از بین می برد

ترامپ در گذشته انتقاداتی را علیه FBI، CIA و آژانس امنیت ملی مطرح کرده بود. او مدعی است که راستی و اعتماد در نهادهای دولتی در حال از بین رفتن است اما آیا تا پیش از این اعتماد و راستی ای وجود داشته است؟ شعارسال:ترامپ در گذشته انتقاداتی را علیه FBI، CIA ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار