هراس

هراس صهيونيست‌ها از احتمال تحويل اس-۳۰۰ روسي به سوريه

روزنامه صهيونيستي «جروزالم‌ پست» با ابراز نگراني از بيانيه وزارت دفاع روسيه درباره احتمال تحويل سامانه دفاع موشکي اس-۳۰۰ به سوريه نوشت؛ سامانه هوايي اسرائيل در يکي از خطرناک‌ترين موقعيت‌ها قرار گرفته است. شعارسال:روزنامه صهيونيستي «جروزالم‌ پست» با ا ...
هراس

هراس صهيونيست‌ها از احتمال تحويل اس-۳۰۰ روسي به سوريه

روزنامه صهيونيستي «جروزالم‌ پست» با ابراز نگراني از بيانيه وزارت دفاع روسيه درباره احتمال تحويل سامانه دفاع موشکي اس-۳۰۰ به سوريه نوشت؛ سامانه هوايي اسرائيل در يکي از خطرناک‌ترين موقعيت‌ها قرار گرفته است. شعارسال:روزنامه صهيونيستي «جروزالم‌ پست» با ا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار