مسابقات

مسابقات غواصی در عمق ارتش های جهان

تیم غواصی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان هفت مرحله از مسابقات غواصی عمق ارتش های جهان توانست مقام نخست مسابقات را در مسابقات نظامیان ۲۰۱۸ روسیه در رشته غواصی عمق در نوشهر به دست آورد. شعار سال: تیم غواصی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلام ...
مسابقات

مسابقات غواصی در عمق ارتش های جهان+عکس

تیم غواصی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان هفت مرحله از مسابقات غواصی عمق ارتش های جهان توانست مقام نخست مسابقات را در مسابقات نظامیان ۲۰۱۸ روسیه در رشته غواصی عمق در نوشهر به دست آورد. شعار سال: تیم غواصی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلام ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار