قطع

قطع خطوط ارتباط نیروهای شورشی در نوار ساحلی استان الحدیده +نقشه میدانی

نیروهای یمنی در جریان درگیری های ۲۰ روز گذشته با انجام عملیات های دقیق توانستند ارتباط زمینی نیروهای شورشی را در حومه جنوب فرودگاه با همرزمان آنان در نوار ساحلی استان الحدیده قطع کنند. شعارسال: آخرین تحولات میدانی از سواحل غربی یمن حاکیست، درگیری های ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار