پذیرش

پذیرش قطعنامه عقلانی و مصلحت بود

جامعه گرسنه پای جنگ می‌ایستد؟ | اگر دیوانه‌ای اولین‌ شلیک را کرد، آتش محدودبه‌منطقه نمی‌شود شعارسال: سردار حسین دهقان گفت: اینکه بگوییم امام واژه «نوشیدن جام زهر» را برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بکار برد تا دل رزمندگان را به دست بیاورد، ظلم در حق امام است. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار