شاهکارهایی

شاهکارهایی از یک عکاس قربانی

شعار سال: طی دو انفجار انتحاری در منطقه «شش درک» کابل دست‌کم ۳۱ نفر کشته شدند که نام نهخبرنگار و عکاس در میان قربانیان این حمله بوده است. یکی از این عکاسان، شاه ماری فیضی عکاس خبرگزاری فرانسه بود. او از سال ۱۹۹۸ عکاسی برای خبرگزاری فرانسه را شروع کرد ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار