آغاز

آغاز طرح تابستاني پليس در جاده‌ها از ۲۴ خرداد

سردار تقي مهري در شصت‌ودومين جلسه کميته هماهنگي اجراي طرح‌هاي ويژه ترافيکي که در شهرک آزمايش برگزار شد، گفت: طرح تابستاني پليس راهور در جاده‌هاي کشور از ۲۴ خرداد آغاز شده و تا پايان شهريور ادامه خواهد داشت. شعار سال: سردار تقي مهري در شصت‌ودومين جلسه ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار