چه

چه طور طعمه جاسوسی نشویم؟

راهبرد ضدجاسوسی صیانت از ایرانیان است. شعار سال: توصیه های کارشناس ضدجاسوسی وزارت اطلاعات به مسافران نوروزی به مقاصد خارج از کشور: مراجعه عوامل سرویس های جاسوسی بیگانه به اتباع کشورها برای جلب همکاری و ارائه اطلاعات و به زبانی دیگر، برای جاسوسی، عموم ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار