اجرای

اجرای طرح زوج و فرد پولی، قانونی نیست

رئیس پلیس راهور تهران گفت: اجرای هرگونه طرح برای پولی کردن محدوده زوج و فرد غیر قانونی است. شعار سال: سردار محمد رضا مهماندار در مورد اجرای طرح پولی کردن تردد در محدوده زوج و فرد و اخذ عوارض از خودروها برای تردد در این محدوده گفت: موضوع اخذ عوارض برا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار