سرلشکر

سرلشکر سلیمانی کدام عملیات حزب‌الله را مثال زد + تصاویر

هنوز گروه ویژه نتوانسته بود خودش را جمع و جور کند که انفجار دوم رخ داد و نیروهای حزب‌الله که در میان درختان مخفی شده بودند با مسلسل و نارنجک به جان کماندوهای اسرائیلی افتادند. شعارسال:هنوز گروه ویژه نتوانسته بود خودش را جمع و جور کند که انفجار دوم رخ ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار