عربستان

عربستان می خواهد به نحوی از باتلاق یمن خارج شود که خروجش پیروزی ایران به نظر نرسد

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» روز شنبه نوشت: عربستان سعودی در جنگ یمن از مزدورانی از آمریکای جنوبی و جنوب آفریقا کمک می گیرد. شعار سال : روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» روز شنبه نوشت: عربستان سعودی در جنگ یمن از مزدورانی از آمریکای جنوبی و جنوب آفریقا کمک می ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار