هزاران

هزاران مفقودی همچنان زیر آوار موصل

شعار سال: همچنان اهالی موصل به دنبال هزاران مفقودی از نزدیکانشان هستند. این در حالی است که عملیات نظامی چند ماهی است که در موصل به پایان رسیده است. سازمان های محلی ارزیابی می کنند که حدود دو هزار جسد همچنان زیر آوار در شهر قدیم موصل باشند که تلاش ها ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار