ستاد

ستاد عملیات مشترک عراق ادعای اردوغان را رد کرد

برغم اعلام مخالفت بغداد با هر گونه عملیات نیروهای خارجی از جمله ترکیه در خاک کشورش، ترکیه عملیات نظامی در شمال عراق برای ورود به شهر سنجار را آغاز کرد. شعارسال:برغم اعلام مخالفت بغداد با هر گونه عملیات نیروهای خارجی از جمله ترکیه در خاک کشورش، ترکیه ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار