توان

توان عملیات ناجا به ویژه مرزبانی باید تقویت شود

فرمانده نیروی انتظامی: توان و آمادگی عملیاتی ناجا در حوزه ماموریتی به ویژه مرزبانی باید تقویت و ضعف‌ها برطرف شود. شعار سال: سردار حسین اشتری در نشست فصلی فرماندهان، روسا و مدیران ناجا افزود: نیروی انتظامی در بحث انضباط بخشی و کوچک سازی در میان نیرو‌ه ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار