خدا

خدا را بابت شهادت سه فرزندم شاکرم/ دست و پای آنها را خودم حنا گرفتم

منصور، حسین و ناصر اسماعیلی سه شهیدی بودند که مربی قرآن آنها مادرشان بود. مادری که دست و پای شهیدانش را خود حنا گرفت. شعارسال: منصور، حسین و ناصر اسماعیلی سه شهیدی بودند که مربی قرآن آنها مادرشان بود. مادری که با شنیدن زمزمه تلاوت قرآنِ فرزندانش در گ ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار