فرمانده

فرمانده صهیونیست: آماده عملیات زمینی برای ورود به جنوب سوریه هستیم

با افزایش وحشت صهیونیست‌ها از نزدیک شدن نیروهای سوریه و مقاومت به مرزهای شمالی فلسطین اشغالی، یکی از فرماندهان ارتش این رژیم گفت برای عملیات زمینی جهت ورود به جنوب سوریه و اشغال استان قنیطره آماده شده‌اند شعارسال:با افزایش وحشت صهیونیست‌ها از نزدیک ش ...
آمریکا

آمریکا در پی ایجاد پایگاه نظامی در غوطه

هیاهوی رسانه‌ای غرب و آمریکا در خصوص تحولات غوطه شرقی دمشق، نیت واشنگتن برای ایجاد یک پایگاه نظامی برای نیروهای این کشور در این منطقه را مخفی می‌کند؛ پایگاهی که قرار است همه راههای امدادرسانی به جریان مقاومت را رصد کند. شعارسال:هیاهوی رسانه‌ای غرب و ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار