مهم‌ترین

مهم‌ترین مشکل در سال های پس از پیروزی انقلاب «نفاق» و «نفوذ» بوده‌ است

شعار سال: حمیدرضا مقدم‌فر کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه‌ای گفت: مهم‌ترین مشکل ما در طول سال های پس از پیروزی و تشکیل نظام اسلامی مشکل نفاق و نفوذ بوده است و در این چهل سال آن‌قدر که انقلاب از نفاق و نفوذ ضربه خورده است از هیچ تهدید دیگری ضربه نخورده ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار