زائران

زائران قوانین عربستان را صددرصد اجرا کنند

رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور در همایش آموزشی توجیهی زائران حج تمتع استان تهران گفت: سعی کنید قوانین کشور عربستان را به صورت صد درصد اجرا کنید. شعارسال: سردار حسن مهری، در همایش آموزشی توجیهی زائران حج تمتع ۹۷ خطاب به زائران، افزود: سعی کنید قوانین کشور ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار