هیچگونه

هیچگونه نشت اطلاعاتی رخ نداده/ اختلالات تا حد زیادی مرتفع شده است

رئیس مرکز تشخیص سایبری گفت: در حال حاضر هیچگونه نشت اطلاعاتی رخ نداده است و اختلالات تا حد زیادی رفع شده است. شعار سال: سرهنگ علی نیکنفس در خصوص حمله اینترنتی که مرکز ماهر اعلام کرده بود، در شبکه خبر گفت: این حمله سایبری ناشی از آسیب پذیری در قابلیت ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار