اراده

اراده رهبران ایران و افغانستان بر توسعه و تعمیق روابط است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اراده رهبران دو کشور بر توسعه و تعمیق روابط تهران، کابل است و با اجرای توافقات این سفر شاهد فصل نوینی در روابط دو کشور هستیم. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار