نامی

نامی که در هفته خبرنگار تکرار شد!

نام سعید مرتضوی در روزهای اخیر در همه مراسم‌های خبرنگاران تکرار شد. تنها اسمی که روزنامه‌نگاران، حتی آزادی‌خواه‌ترین آنها، نمی‌توانست خوشحالی خود را از زندانی شدن او اعلام نکند. شعارسال: قهرمانمطبوعات ایران کیست؟ این سوالی بود که روزنامه‌نگاران در هف ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار