در

در نظرگرفتن ساز و کارهای کنترلی و نظارتی در دادسرای تهران/ تشکیل کمیته برخورد با جرائم امنیتی در حوزه سرقت

ایلنا: دادستان عمومی و انقلاب تهران توضیحاتی را در خصوص کمیته‌های تشکیل شده در دادسرای تهران ارائه کرد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار