خلبانی

خلبانی که صدام دستور داد به دو نیمش کنند

سید علی اقبالی دوگاهه هفتم مهرماه ۱۳۲۶ در محله دوگاهه پایین‌بازار رودبار در خانواده‌ مذهبی و متدین به دنیا آمد. وی پس از گذراندن دوران کودکی برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در دبیرستان امیرکبیر به ادامه تحصیل پرداخت و توانست از این دبیرستان مدرک تحصی ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار