در

در سالروز شهادت پدرش مصطفی احمدی روشن

امروز ۲۱ دی ماه، سالروز شهادت شهید هسته ای،مصطفی احمدی روشن در سال ۱۳۹۰،می باشد. حامد زمانی در آهنگ مرگ بر آمریکای خود،نام پسر این شهید بزرگوار را در متن آهنگ بکار برده است. بر این اساس، این آهنگ زیبا را تقدیم به علیرضای ۱۱ ساله می کنیم. شعار سال: ام ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار