عربستان

عربستان با تکیه بر واردات آمریکا به فناوری هسته‌ای دست نمی‌یابد

رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش گفت:آمریکایی‌ها فکر می‌کنند با دادن فناوری هسته‌ای به عربستان این کشور هسته‌ای می‌شود؛ اما فناوری باید درونی و بومی باشد.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار