باقری:

باقری: برجام از اول هم مطلوب ملت ما نبود/ موسوی:خدا را شکر

سردار اشتری: انسان تأسف می خورد که فردی که حالت نرمال و عادی ندارد، در رأس کشوری است و به تعهدات خود هم پایبند نیست و در داخل هم کسانی که دل خوش کرده بودند، به مذاکره با اینها و اینکه مشکلات در این صورت حل می‌شود، در حالی که آقا بارها تأکید کردند ما ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار