برای

برای امنیت پروازها با وزارت اطلاعات و ناجا همکاری خوبی داریم

فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی گفت: برای امنیت پروازها به صورت سیستمی با وزارت اطلاعات و ناجا همکاری‌های خوبی داریم. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار