روز

روز قدس خواب جهان‌خواران و مستکبران عالم را آشفته کرده است

سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ تأکید کرد: روز جهانی قدس خواب جهان‌خواران، مستکبران، سرکشان، غاصبان و شیاطین عالم را آشفته ساخته است.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار