سپاه

سپاه یکی از پیچیده‌ترین پالایشگاه‌های دنیا را ساخت

مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: یکی از جلوه‌های توانمندی و به رخ کشیدن توان فنی مهندسی و مدیریتی مجموعه سپاه پاسدارن در حوزه سازندگی کشور فاز ۲ پالایشگاه ستاره خلیج فارس است که یکی از پیچیده‌ترین پالایشگاه‌های دنیا محسوب می‌شود. شعارسال: سردار سرتیپ د ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار