چرا

چرا از نظر آمریکایی‌هاحمله نظامی به ایران غیرعقلانی است؟

اگر چه توان نظامی آمریکا به لحاظ فیزیکی برتر است اما ایالات متحده بخوبی می‌داند ایران استاد جنگ‌های نامتقارن است واستفاده از نقاط ضعف وآسیب‌پذیر دشمن و تحت‌الشعاع قراردادن دست برتر آن را خوب بلد است. شعار سال: «امید رامز» در یادداشت روزنامه «وطن امرو ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار