نزدیک

نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر همچنان بدون سرپناه هستند

یک نهاد فعال در زمینه کمک به آوارگان تاکید کرد که با گذشت یک سال از آزادسازی پایتخت خلافت خودخوانده داعش در عراق صدها هزار نفر همچنان بدون خانه و کاشانه هستند. شعارسال: به نقل از روزنامه «القدس العربی»، با گذشت یک سال از اعلام آزادسازی شهر موصل، مرکز ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار