کشف

کشف انواع خشکبار قاچاق در خدابنده / ارزش محموله بیش از ششصد و نود میلیون می باشد

مقدار هفتصد و هشتاد و یک کیلوگرم مغز گردو و بادام از یکدستگاه خودروی نیسان وانت به ارزش ششصد و نود و هشت میلیون ریال کشف شد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار