واحد

واحد سانسور ارتش اسرائیل چگونه کار می‌کند؟

جروزالم پست رسانه مستقر در سرزمین‌های اشغالی با انتشار خبری روی خروجی خود از واحد سانسور ارتش رژیم صهیونیستی پرده برداشت. شعارسال: رسانه صهیونیستی جروزالم پست در خبری اطلاعات بسیار مهم و حساسی از نوع عملکرد این واحد منتشر کرده است که حکایت از وجود سا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار