رمزگشایی

رمزگشایی یک خروج پر سر و صدا

روز آخر دي بود که امير سرتيپ امير حاتمي، وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران در گفت‌وگو با روزنامه دولت (ايران) از خروج نيروهاي نظامي از بنگاه‌داري خبر داد. اين دومين گفت‌وگوي وزير درباره خروج نيروهاي مسلح از بنگاه‌داري با روزنامه ايران در فاصله کمتر از يک ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار