صاعقه

صاعقه جان مرد کشاورز را گرفت

با حضور پلیس در محل و انجام تحقیقات مشخص شد، فرد فوت شده کشاورزی ۶۵ ساله و از اهالی روستا بوده که پس از وقوع رعد و برق و اصابت صاعقه جان خود را هنگام آبیاری زمین کشاورزی از داده است. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار